Imatran Seudun Sähkö siirtyy spot-sähkön myyntiin

Imatran Seudun Sähkö on päättänyt tehdä jatkossa ainoastaan spot-hintaan sidottuja sähkösopimuksia. Päätös ei ole Suomessa poikkeuksellinen, sillä monet muut energiayhtiöt toimivat samoin. Syynä on sähkömarkkinakriisi.

Imatran Seudun Sähkö on jo aiemmin siirtynyt yrityksille tehtävissä sopimuksissa spot-myyntiin, ja nyt spot-myyntiin siirtyminen koskee kuluttajien kanssa tehtäviä sopimuksia. Myös toimitusvelvollisuuteen perustuvissa sopimuksissa siirrytään spot-hinnoitteluun.

Spot-hinta on hinta, joka määräytyy Nord Pool -sähköpörssissä sähkön osto- ja myyntitarjousten perusteella edellisenä päivänä seuraavan vuorokauden jokaiselle tunnille. Kahdenvälisten sopimusten ja Nord Pool Spot -markkinapaikan lisäksi sähkölle on olemassa useita muita markkinapaikkoja, mutta hintareferenssinä spot -markkina on käytetyin.

Markkinointinimi myyntiin jäävälle spot-hintaan sidotuille sopimuksille on Ajantasa-sopimus. Imatran Seudun Sähkö ei tee enää kiinteähintaisia, määräaikaisia sopimuksia eikä kiinteähintaisia, toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, joiden hintataso muuttuu ajoittain ja kuvastaa tulevien kuukausien futuurihintoja. Myös ns. pakettituotteiden, joihin sisältyy kuukausittain tietty määrä sähköenergiaa, myynti loppuu. Koska määräaikaisia sopimuksia ei enää tarjota, ei myöskään vaihto-oikeuden antavaa lisäpalveluna myytävää Vaihtoturvaa tarjota asiakkaille.

Yhtiön päätös on voimassa toistaiseksi, ja siihen palataan, jos sähkömarkkinoiden tilanne normalisoituu.


MUUTOKSEN SYYNÄ ON SÄHKÖMARKKINAKRIISI

Muutoksen syynä on sähkömarkkinoiden hyvin poikkeuksellinen tilanne. Tulevan talven futuurihinnat, joihin kiinteähintaiset sähkösopimukset perustuvat, ovat Suomessa yli 10-kertaiset pitkäaikaiseen keskiarvoon verrattuna. Keski-Euroopan ensi vuoden futuurihinnat, jotka vaikuttavat myös Pohjoismaiden hintatasoon, ovat nousseet ennätyksellisen korkeaksi, jopa 30-kertaiseksi normaaliin verrattuna.

Toisin kuin suomalaisten asiantuntijoiden esiintymisestä voisi päätellä, tilanne Euroopan energiamarkkinoilla ei ulkomaisten asiantuntijoiden mukaan välttämättä tule helpottamaan useaan vuoteen. Jos Olkiluoto 3 saadaan monien viiveiden jälkeen lopulta tuotantoon, helpottaa se tilannetta, mutta ei poista Suomen riippuvuutta tuontisähköstä erityisesti tuulettomina aikoina.

Sähkön futuurihintojen nopea muutos on kasvattanut sähkömarkkinatoimijoiden vakuusvaatimuksia niin, että useat yhtiöt ovat joutuneet hakemaan taloudellista tukea maansa hallituksilta. Uhkana on sähkömarkkinoiden likviditettikriisi ja pahimmillaan sähkön futuurimarkkinoiden romahdus. Korkeat energian hinnat uhkaavat johtaa eurooppalaisen teollisuuden, myös strategisesti tärkeän teollisuuden, alasajoon. Tästä syystä EU:n komissio etsii hätäratkaisua energiamarkkinoiden kriisiin. Suomen valtioneuvosto käsittelee sähkön hintatilannetta budjettiriihessään tällä viikolla.


SÄHKÖNTOIMITUSTEN JATKUVUUS PYRITÄÄN TURVAAMAAN

Päätöksellään Imatran Seudun Sähkö pyrkii rajaamaan markkinahäiriöiden, kasvavien likividiteettivaatimusten ja mahdollisten poliittisten riskien ja interventioiden vaikutusta yhtiön talouteen niin, että yhtiön toiminnan jatkuvuus voidaan turvata energiakriisin aikana. Imatran Seudun Sähkö -konserniin kuuluva Imatran Seudun Sähkönsiirto vastaa sähkön verkkopalveluista Imatran seudulla. Konserni on yksityisessä omistuksessa.

Yhtiö katsoo, ettei menossa oleva hulluus sähkömarkkinoilla voi jatkua, vaan edessä on väistämättä markkinamallin muutos ainakin eurooppalaisella tasolla. Sähkön hinta on niin korkealla tasolla, ja sen vaikutukset inflaation ja tuotantokatkosten kautta talouteen ja turvallisuuteen niin suuret, ettei esimerkiksi arvonlisäveron alennus sähkön osalta tule olemaan lainkaan riittävä toimenpide korkeiden sähkön hintojen kompensoimiseksi. Lisäksi on epäselvää, miten markkinatoimijoiden taloudellisten sitoumusten käy markkinamallia muutettaessa. On myös testaamatta, miten markkinat toimivat lähestyttäessä sähköpulatilannetta, jossa sähköpörsseissä tasapainoa kulutuksen ja sähkön tuotannon välillä ei lainkaan synny ja sähkön toimituksia joudutaan katkaisemaan.

Laajemmin ajatellen onkin esitetty arvioita, että nykyisestä markkinoihin perustuvasta energiamarkkinoista siirrytään tilanteeseen, jossa maiden hallitusten on väistämättä otettava vastuu energian hinnasta. Energiamarkkinoiden ongelma on siten korkeiden hintojen ja valtavien hintavaihtelujen lisäksi yleinen epävarmuus, mikä pahimmillaan johtaa luottamuspulaan markkinatoimijoiden kesken ja suhteessa julkiseen valtaan.


ASIAKKAITA PYRITÄÄN AUTTAMAAN KAIKIN TAVOIN

Sähkönkäyttäjät ovat sähkön hinnan suhteen hyvin erilaisessa tilanteessa riippuen mm. nykyisestä sähkösopimuksesta sekä siitä, milloin edellinen kiinteähintainen sopimus sattuu päättymään. Siihen, kuinka suureksi talven sähkölasku kasvaa, vaikuttaa luonnollisesti asunnon koko, lämmitystapa ja energiatehokkuus. Osalla kotitalouksista on vastuullaan useita perhepiirin käytössä olevia sähkönkäyttöpaikkoja. Selvää on, että kotitalouksien tulotaso, varallisuus ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, millaisia mahdollisuuksia kotitalouksilla on selvitä kohoavista sähkölaskuista.

Sähköyhtiö auttaa asiakkaitaan antamalla tukea energiankäytön seurantaan ja sähkön hintatiedon saamiseen sekä vinkkejä energiansäästötoimenpiteisiin ja sähkönkäytön ajoittamiseen. Imatran Seudun Sähkön kautta voi myös saada kodin energiainvestointeihin liittyviä palveluja. Sähkölaskujen kanssa voidaan joustaa eräpäivän siirrolla ja maksuohjelmilla, mutta varsinaisten rahoituskysymysten kanssa asiakkaiden kannattaa kääntyä pankkien ja tarvittaessa Kelan puoleen. Tärkeää olisi, että kasvaviin sähkölaskuihin varaudutaan ennakolta, jos se on mahdollista. Huonoin vaihtoehto on antaa sähkölaskujen ja perintäkulujen kerääntyä, minkä jälkeen ratkaisujen löytäminen on huomattavasti vaikeampaa.

Venäjän käynnistämä sota, pakotteet, Venäjän vastatoimet sekä Euroopan vuosikausia jatkunut harhainen energiapolitiikka ja omavaraisuuden laiminlyönti ovat johtaneet tilanteeseen, josta on nyt vain selvittävä eteenpäin. Tämä vaatii vastuunkantoa, yhtenäisyyttä ja hyväntahtoisuutta kaikilta, myös niiltä, joita energiakriisi ei nyt välittömästi koske, sekä tehokkaita päätöksiä niin EU:ssa, Pohjoismaissa kuin Suomessa.


Ari Saukkonen, toimitusjohtaja, Imatran Seudun Sähkö, p. 050 598 8217

Jaa somessa