Imatran Seudun Sähkö mukana määrittämässä tiekarttaa luontokadon pysäyttämiseksi

Energiateollisuus julkaisee toimialan biodiversiteettitiekartan, joka on jatkoa kaksi vuotta sitten julkaistulle vähähiilisyystiekartalle. Biodiversiteettitiekartan avulla energia-ala haluaa olla edelläkävijä luontokadon torjunnassa samalla tavoin, kun se on Suomessa onnistunut vähentämään merkittävästi ilmastomuutosta aiheuttavia päästöjä. Toimialalla on hyvät kokemukset toimialan yhteistyöstä vastuullisuuden toteuttamisessa.

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat tällä hetkellä merkittävimmät globaalit ympäristöhaasteet. Ihmisen aiheuttama elinympäristöjen muuttaminen ja hävittäminen, ilmastonmuutos, tehometsätalous, ylikalastus, ympäristömyrkyt ja vieraslajit aiheuttavat ekosysteemien vaurioita, ravintoketjujen katkeamisia ja eläin- ja kasvilajien sukupuuttoja. Tämä jatkuvasti nopeutuva kehitys vaikuttaa paitsi luontoon itseisarvona myös ihmiskunnan selviytymismahdollisuuksiin kotiplaneetallaan.

Imatran Seudun Sähkön toimitusjohtaja Ari Saukkonen on ollut mukana työryhmässä valmistelemassa Energiateollisuuden tiekarttaa.

  • Tässä vaiheessa työuraa sitä miettii taloudellisten arvojen rinnalla entistä enemmän, missä kunnossa maailma jää tuleville sukupolville, perustelee Ari Saukkonen osallistumistaan hankkeeseen

Energiateollisuudessa on menossa valtava investointiaalto päästöttömään energiantuotantoon siirtymiseksi ja muutoksen vaatiman infrastruktuuriin rakentamiseksi

  • Ilmastomuutos on pystyttävä pysäyttämään sellaisin investoinnein, että samalla ei pahenneta toista globaalia ja yhtä vakavaa ongelmaa, luonnon monimuotoisuuden häviämistä, pohtii Ari Saukkonen.

Luontokadon välttämisen onkin oltava tärkeänä suunnittelukriteerinä kaikissa investointihankkeissa. Ei riitä, että hankkeet täyttävät ympäristösääntelyn minimivaatimukset, vaan investointeja on tarkasteltava monesta eri näkökulmasta

  • On syytä tiedostaa, että tuuli- ja aurinkovoima -hankkeet ovat nykyisin teollisen mittakaavan hankkeita, joita tulisi sellaisina tarkastella. Kannattaa tarkkaan miettiä, millaisia maa-alueita kannattaa peittää jopa kymmenien hehtaarien aurinkovoimaloilla tai millaisia maalla tai merellä olevia elinympäristöjä pirstoa tuulivoiman vaatimilla rakennelmilla, teillä ja voimajohdoilla. Eikä ole sama, onko alkuperäinen bioenergian lähde luonnontilainen metsä vai puupelto, vaikka bioenergia saataisiinkin metsäteollisuuden sivuvirroista, toteaa Saukkonen.

Tärkeää on myös, että energiateollisuus ei lähde mukaan sellaisiin megaluokan hankkeisiin, joita ei koskaan saada otettua käyttöön, vaan joista jää jäljelle ainoastaan negatiivisia ympäristövaikutuksia.

  • Suuria, vuosikymmenten päähän ulottuvia energiahankkeita suunniteltaessa on tekniikan ja talouden oppikirjojen lisäksi on avattava historian, maantiedon, biologian ja jopa uskonnon oppikirjat, muotoilee Ari Saukkonen

On tärkeää, että hankkeiden suunnitteluun otetaan mukaan myös energia-asiakkaat ja muut sidosryhmät. Tällöin luontoarvojen ohella voidaan ottaa huomioon myös maisemalliset ja kultturelliset arvot.

Biodiversiteetti-, ilmasto-, toimitus- ja huoltovarmuusnäkökulmien yhteensovittaminen ei kuitenkaan ole helppoa niissä taloudellisissa, poliittisissa ja teknisissä reunaehdoissa, jossa energiayhtiöt toimivat., myöntää Ari Saukkonen.

  • Tärkeintä on, että päätöksentekoa eivät ohjaa pelkästään jonkin yksittäisen sidosryhmän lyhyen tähtäimen taloudelliset intressit, vaan päätöksenteossa on mukana kaikki se sivistys, jota meillä hyvin koulutettuna kansakuntana on.

Jaa somessa