AMR2-mittareiden vaihtoprojekti etenee

Keväällä 2022 aloitetussa kWh-mittarinvaihtoprojektissa on asennettu jo yli 4 000 uuden AMR2-teknologian laitetta.

Projektissa vaihdetaan 1. sukupolven kaukoluettavat mittarit, joista vanhimmat ovat asennettu vuonna 2003. Hyvin palvellut PLC-teknologia on jo käyttöikänsä loppupuolella, ja se poistuu parin vuoden kuluttua projektin valmistuttua. Tämän jälkeen kaikki Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n kWh-mittarit toimivat 15 minuutin mittausjaksolla ja mahdollistavat pientuotannon mittauksen. Uuteen mittausjaksoon siirtyminen alkoi keväällä 2023.

Mittausjakson muutos 60 minuutin sijasta 15 minuuttiin tapahtuu etäohjelmoinnilla. Muutos ei vaikuta kiinteistöjen sähkönkäyttöön eikä käytössä oleviin lämmitysten tai varaajien yöohjauksiin. Mittarinvaihtotyö kestää noin 30 minuuttia ja siitä aiheutuu noin 15 minuutin sähkökatkos.

Mittarinvaihtoaika sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen. Lähetämme asiakaskirjeet tai tekstiviestit, joissa pyydämme sopimaan vaihtoajan. Kerros- ja rivitaloihin ilmoitamme asiakkaille mittarien vaihdoista ennakkoon niissä kohteissa, joihin meillä on mittauksille pääsy. Mittarinvaihto on asiakkaille maksuton.  

Jaa somessa