Sähköliittymän irtisanominen

Sähköliittymä voidaan irtisanoa silloin, kun sähkönkäyttö kohteessa (tontilla) lakkaa pysyvästi, esim. rakennuksen purkamisen takia, eikä kohteeseen ole tulossa uutta rakennusta, johon sähköä tarvitaan. Tällöin myös kaikki laskutus kohteesta päättyy.

Liittymää ei pidä irtisanoa esim. kiinteistöä myytäessä eikä muuton yhteydessä. Tällöin kohteeseen joudutaan hankkimaan uusi liittymä, mikäli kohteeseen halutaan uudelleen sähköä.

Jos liittymissopimus irtisanotaan ja samalle paikalle halutaan uusi liittymä, liittymismaksu on irtisanotun liittymän aiempi liittymismaksu, mikäli se on liittymismaksuhinnaston mukaan määräytyvää maksua suurempi. Jos aiempi liittymismaksu on nykyisiä hintoja halvempi, veloitetaan liittymästä voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

Jos tontilta esim. puretaan rakennus ja tilalle on tarkoitus rakentaa lähivuosina uusi rakennus, liittymää ei kannata irtisanoa, koska tällöin joudutaan hankkimaan uusi hinnaston mukainen sähköliittymä uutta rakennusta varten. Tällaisessa tapauksessa liittymä kannattaa laittaa ylläpitotuotteelle, jolloin kohteesta peritään ylläpitotuotteen mukainen ylläpitomaksu.