Sähkövero

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta ja se peritään sähkön siirtomaksujen yhteydessä. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli perustuu Lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Sähköverkkoyhtiö tilittää sähköveromaksut edelleen valtiolle. 

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen. Suurin osa sähkönkäyttäjistä kuuluu luokkaan veroluokkaan I. Veroluokkaan II ovat oikeutettuja teollista valmistus- ja ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yhtiöt.

Sähköveroluokka I

Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta (kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 mainittu).  Tämän veroluokan sähkövero on tällä hetkellä 2,79372 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %).

Sähköveroluokka II

Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Tämän veroluokan sähkövero on tällä hetkellä 0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

Sähköverovakuutus

Veroluokkaan II hakeutuvan on yrityksen tulee selvittää onko yhtiön toiminta veroluokkaan II oikeuttavaan toimintaa. Valmistavan teollisuuden ja ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden on tehtävä kirjallinen vakuutus (sähköverovakuutus) verkkoyhtiölle oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan. Lisätietoa sähköveroluokista verottajan sivuilta. Sähköverovakuutuksen voi täyttää tästä ja palauttaa se Imatran Seudun Sähkön asiakaspalveluun asiakaspalvelu@issoy.fi tai osoitteeseen Imatran Seudun Sähkö Oy, Karhumäenkatu 2, 55120 Imatra.

Tuotantoasiakkaan sähköverovelvollisuus

Alle 100 kVA:n tuottajat on vapautettu verovelvollisuudesta. Alkaen 100 kVA:n tehoisella tuotantolaitoksella sähköä tuottava tuottaja on sähköverovelvollinen, jos laitoksen vuosituotanto ylittää 800 000 kWh. Tämä tarkoittaa velvollisuutta tehdä sähköveroilmoitus ja sähköveron suorittamista omaan kulutukseen tuotetusta sähköstä.

Wattis online-palvelu 2 (siirto)

Hoida energia-asiasi kuntoon vaivattomasti verkossa. Tee muuttoilmoitus, sähkösopimus tai vertaile tuotteita.

https://wattis.issoy.fi

Ilmoita puusta sähkölinjalla

Vikapäivystykseen voit ilmoittaa linjalle kaatuneista puista.

/sahkonsiirto/palvelut/vikapaivystys-24h

Suunnitellut sähkökatkot

/sahkonsiirto/suunnitellut-sahkokatkot

Tilaa sähköliittymä

Suunnitteletko sähköliittymän hankintaa? Katso miten toimia!

/sahkonsiirto/sahkoliittymat/sahkoliittyman-hankinta