Liittymiskaapelin suojaaminen

Liittymiskaapelin on täytettävä seuraavat ehdot ennen kytkennän tilaamista:

Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset: Rakennustyömaat (Työmaakeskusten kumikaapelit) - sfs 6000-7-704

  • 704.52: Taipuisien kaapeleiden on oltava tyyppiä H07RN-F tai vastaavaa rakennetta, kuten H07BB-F, ja niiden pitää kestää hankausta ja veden vaikutusta.
  • 704.522.8.10: Vaurioiden välttämiseksi kaapeleita ei suositella vietäväksi teiden tai jalkakäytävien poikki. Jos näin on kuitenkin välttämätöntä tehdä, on ne erityisesti suojattava mekaaniselta vahingoittumiselta ja rakennuskoneilta.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota pinnalle asennettujen kaapelien ja ilmajohtojen suojaamiseen ympäristön ja työmaatoiminnan aiheuttamilta vaikutuksilta.

Kaapelien asentaminen maahan tai veteen: (liittymiskaapelit AXMK ja AXCMK) - sfs 6000-8-814

  • 814.5 Kaapelin sijoitus ja suojaaminen: Kaapeli suositellaan asennettavaksi siten, että kaapelin asennusalustan syvyys on 0,7m.

Upotettaessa maahan kaapeleita, joissa ei ole maadoitettavaa kosketussuojaa, esim. AXMK-tyyppiä, on alle 0,7m syvyiseen kaapeliojaan asennettavalla kaapeleilla aina oltava taulukon 814.1 mukainen mekaaninen suojaus.

Maassa olevan kaapelin yläpuolelle vähintään 0,2m kaapelin yläpinnasta on suositeltavaa asettaa varoitusnauha osoittamaan kaapelin sijaintia.

Jos kaapelia joudutaan kuljettamaan maan tai kallion pinnalla, kaapeli on varustettava luotettavasti kiinnitetyllä mekaanisella lisäsuojuksella, kuten raskaan käytön suojaputkella (SFS 5608 luokka A), luotettavasti kiinnitetyillä suojakouruilla tai vastaavalla tavalla. Kallion pintaan kiinnitetyn kaapelin suojana suositellaan käytettäväksi putken tai kourun päälle lisäksi tehtyä betonivalua. Kaapelin noustessa maasta tai vedestä ylös on se suojattava muototeräksellä, vähintään SFS-EN 61386-1:n mukaisella lujuusluokan 4 asennusputkella, raskaan käytön suojaputkella tai samalla tavalla vähintään 1,5m:n korkeudelle ja liikenneväylän varrella vähintään 2m:n korkeudelle maan pinnasta. Suojuksen on ulotuttava vähintään 0,2m maan tai veden pinnan alle.

Kaapelien suojaukseen käytettävät rakenteet on valittava ja asennettava siten, etteivät suojukset, esim. betonikourujen tai suojateräksien särmät vahingoita kaapelin vaippaa kaapelin mahdollisesti liikkuessa.

Kun ilman maadoitettavaa metallista kosketussuojaa oleva kaapeli asennetaan veteen, se suojataan rantaosuudella 2m:n syvyyteen saakka alaveden korkeudesta sopivalla tavalla tai kaapeli kaivetaan pohjaan. Kaapelin suojauksessa otetaan huomioon rannan muoto, laatu ja todennäköiset mekaaniset rasitukset, esim. vesiliikenne sekä jään ja veden korkeuden vaihtelut. Kaivettaessa kaapeli pohjaan se suojataan yleisten vaatimusten mukaisesti, ks oheinen taulukko.

Taulukko 814.1: Ilman metallista kosketussuojaa olevan maakaapelin suojaus eri asennussyvyyksillä:

Kaapelin tai suojaputken asennussyvyys h (kaapelin asennusalustan syvyys)

Standardin SFS-EN 61386-24 Mukaisen iskunkestävyyden ja puristuskestävyyden mukaan

Standardin SFS 5608 mukaisen lujuusluokan mukaan

h ≥ 0,7m

varoitusnauha

varoitusnauha

0,5m < h < 0,7m

L 450

kevyt käyttö C

0,3m ≤ h  ≤ 0,5m piha ja puistoalueilla

N750

raskas käyttö A

0,3m ≤ h  ≤ 0,5m muilla alueilla

N450

keskiraskas käyttö B

 

Standardin mukaisten muovisten suojuksien lisäksi voidaan suojana kaikissa tapauksissa käyttää myös lujuudeltaan vähintään samantasoisia muita putkia, kouruja tai laattoja tai vastaavia.

Tilapäiset maakaapelit (814.6): Maakaapelivaatimusten mukaisia kaapeleita voidaan käyttää tilapäisesti esim. rakennustyömaiden syötössä asennettuna maan pinnalle edellyttäen, että:

  • ne suojataan vähintään keskiraskaan käytön suojaputkella tai vastaavalla suojuksella, kuten puisilla kouruilla
  • kaapelisuojukset merkitään kaapelista varoittavilla kilvillä tai kaapelin merkkinauhalla
  • kaapelisuojukset kiinnitetään maahan tai muuhun asennusalustaan siten, etteivät ne pääse helposti liikkumaan.

Aiheettomat käynnit kytkentäkohteessa laskutetaan palveluhinnaston mukaisin hinnoin.

Wattis online-palvelu 2 (siirto)

Hoida energia-asiasi kuntoon vaivattomasti verkossa. Tee muuttoilmoitus, sähkösopimus tai vertaile tuotteita.

https://wattis.issoy.fi

Ilmoita puusta sähkölinjalla

Vikapäivystykseen voit ilmoittaa linjalle kaatuneista puista.

/sahkonsiirto/palvelut/vikapaivystys-24h

Suunnitellut sähkökatkot

/sahkonsiirto/suunnitellut-sahkokatkot

Tilaa sähköliittymä

Suunnitteletko sähköliittymän hankintaa? Katso miten toimia!

/sahkonsiirto/sahkoliittymat/sahkoliittyman-hankinta