Liittymän irtisanominen

Sähköliittymä voidaan irtisanoa silloin, kun sähkönkäyttö kohteessa (tontilla) lakkaa pysyvästi, esim. rakennuksen purkamisen takia, eikä kohteeseen ole tulossa uutta rakennusta, johon sähköä tarvitaan. Tällöin myös kaikki laskutus kohteesta päättyy.

Liittymää ei pidä irtisanoa esim. kiinteistöä myytäessä eikä muuton yhteydessä. Tällöin kohteeseen joudutaan hankkimaan uusi liittymä, mikäli kohteeseen halutaan uudelleen sähköä.

Jos liittymissopimus irtisanotaan ja samalle paikalle halutaan uusi liittymä, liittymismaksu on irtisanotun liittymän aiempi liittymismaksu, mikäli se on liittymismaksuhinnaston mukaan määräytyvää maksua suurempi. Jos aiempi liittymismaksu on nykyisiä hintoja halvempi, veloitetaan liittymästä voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

Jos tontilta esim. puretaan rakennus ja tilalle on tarkoitus rakentaa lähivuosina uusi rakennus, liittymää ei kannata irtisanoa, koska tällöin joudutaan hankkimaan uusi hinnaston mukainen sähköliittymä uutta rakennusta varten. Tällaisessa tapauksessa liittymä kannattaa laittaa ylläpitotuotteelle, jolloin kohteesta peritään ylläpitotuotteen mukainen ylläpitomaksu.

Wattis online-palvelu 2 (siirto)

Hoida energia-asiasi kuntoon vaivattomasti verkossa. Tee muuttoilmoitus, sähkösopimus tai vertaile tuotteita.

https://wattis.issoy.fi

Ilmoita puusta sähkölinjalla

Vikapäivystykseen voit ilmoittaa linjalle kaatuneista puista.

/sahkonsiirto/palvelut/vikapaivystys-24h

Suunnitellut sähkökatkot

/sahkonsiirto/suunnitellut-sahkokatkot

Tilaa sähköliittymä

Suunnitteletko sähköliittymän hankintaa? Katso miten toimia!

/sahkonsiirto/sahkoliittymat/sahkoliittyman-hankinta