Puista vapaa sähkölinja –projekti

Puista vapaa sähkölinja –projekti on Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan yhteinen projekti, jossa maanomistajien kanssa yhteistyössä sähkölinjojen vierimetsät käsitellään puuvarmaksi.

Puuvarmuus saavutetaan leventämällä sähkölinjojen johtoaluetta 10 metristä 40 metriin, leventämällä johtoaluetta 15 metriä molemmin puolin. Projekti on kaksivuotinen ja sen tavoitteena on saavuttaa sähkömarkkinalain vaatimukset säävarmasta verkosta nopeutetusti ja kustannustehokkaasti.

Projektilla saavutetaan merkittäviä keskeytys-, kunnossapito- ja viankorjauskustannussäästöjä seuraavien 15 vuoden ajalta. Asiakkaille hanke näkyy parantuneena asiakaskokemuksena, sähkökatkot vähenevät ja niiden kestot lyhenevät.


Puuston käsittelyssä kiinnitetään erityishuomio luontoarvoihin. Suunnitteluvaiheessa metsäluonnon arvokkaat ympäristöt ja vesistöt huomioidaan mahdollisimman kattavasti. Lahopuuta pyritään mahdollisuuksien mukaan säästämään ja toisaalta vähäarvoisesta lehtipuusta voidaan toteuttaa tekopökkelöitä rikastuttamaan metsäluonnon monimuotoisuutta.

Hankkeen hyödyt maanomistajalle

Maanomistajalle hankkeesta ei muodostu kuluja, vaan sähköverkkoyhtiö vastaa syntyvistä kustannuksista kokonaisuudessaan. Työt reunametsässä toteuttaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Käsiteltävää linjapituutta on yhteensä noin 560 kilometriä. Sähköverkoston varrella olevat metsät kartoitetaan ja sen perusteella suunnitellaan käsiteltävät kohteet. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala lähestyy käsiteltävien sähkölinjojen vaikutusalueella olevia maanomistajia kirjeitse, kun ko. linjaosuuden käsittely on ajankohtaista. Kirjeessä maanomistaja saa sopimusehdotuksen puunkorjuusta sekä myynnistä. Metsänomistajia motivoidaan hankkeeseen ajankohdan keskiarvoa paremmalla puun hinnalla sekä korvaamalla taloudellisia menetyksiä mahdollisesta ennenaikaisesta hakkuusta. Projektiin osallistuminen perustuu täysin maanomistajan vapaaehtoisuuteen.

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Wattis online-palvelu 2 (siirto)

Hoida energia-asiasi kuntoon vaivattomasti verkossa. Tee muuttoilmoitus, sähkösopimus tai vertaile tuotteita.

https://issonline.voimatieto.fi/Home

Ilmoita puusta sähkölinjalla

Vikapäivystykseen voit ilmoittaa linjalle kaatuneista puista.

/sahkonsiirto/palvelut/vikapaivystys-24h

Suunnitellut sähkökatkot

/sahkonsiirto/suunnitellut-sahkokatkot

Tilaa sähköliittymä

Suunnitteletko sähköliittymän hankintaa? Katso miten toimia!

/sahkonsiirto/sahkoliittymat/sahkoliittyman-hankinta