Puista vapaa sähkölinja

07.01.2019

Imatran Seudun Sähkönsiirto ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala parantavat sähköverkon säävarmuutta

 

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala aloittavat yhteistyössä maanomistajien kanssa 20 kV:n keskijännitesähkölinjan reunametsien käsittelyn puuvarmaksi. Alkuvuodesta 2019 käynnistyvä Puista vapaa sähkölinja -projekti vaikuttaa Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven alueiden maanomistajiin. Töiden arvioitu valmistumisajankohta on vuoden 2020 lopussa.

 

Puunkorjuuhanke on osa Imatran Seudun Sähkönsiirron jatkuvaa sähköverkon kunnossapitoa, jonka tavoitteena on sähkömarkkinalain vaatimuksen täyttäminen sähkötoimituksen toimintavarmuuden osalta. Projektin tarkoituksena on käsitellä sähkölinjan reunametsää johtoalueen ulkopuolelta 15 m leveydeltä, tavoitteena puista vapaat sähkölinjat. ”Kyseisellä toimintamallilla ja kattavalla osallistumisprosentilla pystytään vähentämään säästä aiheutuvia sähkönjakeluhäiriöitä jopa 80 %,” toteaa Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n liiketoimintapäällikkö Tero Karjola. ” Sähkönkäyttäjälle hanke näkyy parantuneena asiakaskokemuksena. ”Sähkökatkot vähenevät ja niiden kestot lyhenevät”, Karjola jatkaa. Investoinnilla varmistetaan käsittelyn piirissä olevien linja-alueiden toiminta teknisen käyttöikänsä loppuun asti.

 

Hankkeen hyödyt maanomistajalle

 

Maanomistajalle hankkeesta ei muodostu kuluja, vaan sähköverkkoyhtiö vastaa syntyvistä kustannuksista kokonaisuudessaan. Työt reunametsässä toteuttaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Käsiteltävää linjapituutta on yhteensä noin 560 kilometriä. Sähköverkoston varrella olevat metsät kartoitetaan ja sen perusteella suunnitellaan käsiteltävät kohteet. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala lähestyy käsiteltävien sähkölinjojen vaikutusalueella olevia maanomistajia kirjeitse, kun ko. linjaosuuden käsittely on ajankohtaista. Kirjeessä maanomistaja saa sopimusehdotuksen puunkorjuusta sekä myynnistä. Metsänomistajia motivoidaan hankkeeseen ajankohdan keskiarvoa paremmalla puun hinnalla sekä korvaamalla taloudellisia menetyksiä mahdollisesta ennenaikaisesta hakkuusta. Projektiin osallistuminen perustuu täysin maanomistajan vapaaehtoisuuteen.

 

Puuta paikallisille laitoksille, teköpökkelöitä metsäluonnolle

 

Linjahakkuussa kertyy arviolta puuta 60000- 80000 m³ puutavaraa paikallisten tuotantolaitosten hyödynnettäväksi. Vuotuisesta Etelä-Karjalan n 2,8 miljoonan m³:n hakkuumäärästä sähkölinjojen viereltä kertyvän puuston osuus on noin 1,5 %. 

Käsittelyjä suunniteltaessa kiinnitetään huomiota luonnon monimuotoisuuden säilymiseen. Suunnittelutyössä hyödynnetään yhteistyötahojen osaamista ja olemassa olevaa kartoitustietoa. Lisäksi projektin yhteydessä tuotetaan teköpökkelöitä ja lahopuuta 

rikastuttamaan metsäluontoa.

Hankkeen työllistävä vaikutus on noin 15 henkilötyövuotta, joka koostuu kokonaisuudessaan Etelä-Karjalan alueella toimivien yritysten panoksesta.

 

Lisätietoja antavat:

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, liiketoimintapäällikkö Tero Karjola p. 050 538 3012

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala Ry., aluepäällikkö Panu Pettinen p. 0400 913 717

Häiriökartta

Täältä näet sähkönjakelun häiriöt alueesi sähköverkossa. Kartassa eivät näy asiakkaan omassa verkossa olevat viat.

http://hairiotilanne.voimatieto.fi/iss/frontpage.htm

Wattis online-palvelu

Hoida energia-asiasi kuntoon vaivattomasti verkossa. Tee muuttoilmoitus, sähkösopimus tai vertaile tuotteita.

http://www.wattis.fi

Vikapäivystys 24h

Palvelemme ympäri vuorokauden sähkövikoihin ja sähkönjakelun häiriöihin liittyvissä tapauksissa.

/sahkonsiirto/palvelut/vikapaivystys-24h

Lue sähköviestiä!

Käy lukemassa kuulumisiamme asiakaslehdestämme!

http://www.iss-sahkoviesti.fi

Usein kysytyt kysymykset

Osaatko lukea sähkölaskuasi? Tutustu myös muihin usein kysyttyihin kysymyksiin!

/ohjeet-ja-vinkit/usein-kysytyt-kysymykset