Kutsu yhtiökokoukseen

12.04.2018

Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8. päivänä toukokuuta 2018 klo 14.00 alkaen Imatran Seudun Sähkö Oy:n pääkonttorin kokoustiloissa, osoitteessa Karhumäenkatu 2, 55120 Imatra. Kokouskahvit tarjoillaan klo 13.00 - 14.00.

Kokouksessa käsitellään:

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan kuuluvat asiat 

2. Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta  (osakeanti). Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien, luovutettavien osakkeiden lukumäärä ei saa yhteensä olla enempää kuin 500.000 A-sarjan osaketta ja 250.000 S-sarjan osaketta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksiensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 8.5.2023 saakka ja se korvaisi varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman, 23.5.2018 asti voimassa olevan, vastaavan valtuutuksen.

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus niihin liittyvine osakeyhtiölain edellyttämine asiakirjoineen sekä tämä kokouskutsu ovat viikon ajan ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Karhumäenkatu 2, 55120 Imatra. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle.

Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti huomioimaan, että yhtiöjärjestyksen määräyksestä johtuen osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään maanantaina huhtikuun 30. päivänä 2018 klo 15.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla: kirjeitse Imatran Seudun Sähkö Oy:n pääkonttoriin, osoite Karhumäenkatu 2, 55120 Imatra, puhelimitse numeroon (05) 683 5224, sähköpostilla osoitteeseen info@issoy.fi tai tästä linkistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ääniluettelon laatimista silmällä pitäen alkuperäisinä yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

Imatralla, 12.4.2018

HALLINTONEUVOSTO

Häiriökartta

Täältä näet sähkönjakelun häiriöt alueesi sähköverkossa. Kartassa eivät näy asiakkaan omassa verkossa olevat viat.

http://hairiotilanne.voimatieto.fi/iss/frontpage.htm

Wattis online-palvelu

Hoida energia-asiasi kuntoon vaivattomasti verkossa. Tee muuttoilmoitus, sähkösopimus tai vertaile tuotteita.

http://www.wattis.fi

Vikapäivystys 24h

Palvelemme ympäri vuorokauden sähkövikoihin ja sähkönjakelun häiriöihin liittyvissä tapauksissa.

/sahkonsiirto/palvelut/vikapaivystys-24h

Lue sähköviestiä!

Käy lukemassa kuulumisiamme asiakaslehdestämme!

http://www.iss-sahkoviesti.fi

Usein kysytyt kysymykset

Osaatko lukea sähkölaskuasi? Tutustu myös muihin usein kysyttyihin kysymyksiin!

/ohjeet-ja-vinkit/usein-kysytyt-kysymykset